SE*Rut'sPlaner


Här visas kommande planer inom katteriet

Kom ihåg att planer är bara planer

2020

?

Just nu har vi inga klara planer på kullar framöver, men det kan komma att ändras under året om rätt förutstättningar uppkommer.

?

SE*Rut's©2015-2020