HCM


Hypertrofisk kardiomyopati

HCM är en dominant nedärvd hjärtsjukdom som kan drabba alla katter och även andra däggdjur. Sphynxen är tyvärr relativt hårt drabbad och det är viktigt att vi som uppfödare jobbar för att minska frekvensen av sjukdomen. Det är många gener som spelar in vid HCM och det som händer i hjärtat är att vänster kammarvägg och septum blir förtjockade och hjärtats pumpfunktion blir då försämrad och det leder tillslut alltid till hjärtsvikt i slutskedet av sjukdomen. Nu för tiden finns mediciner som hjälper till att bromsa sjukdomsförloppet och de flesta katter lever länge trots sin diagnos, men såklart inte så länge som de borde om de inte hade haft HCM. Det är viktigt att HCM-scanna sin katt enligt Pawpeds rekommendationer för att dels upptäcka HCM tidigt så att medicin kan sättas in samt för att uppfödare ska kunna ha större överblick över de linjer man jobbar med. Det hjälper även till att föra statistik på hur hög frekvens av HCM som finns inom rasen.


SE*Rut's katteri följer Pawpeds rekommendationer vad gäller HCM-scanning och scannar alla katter som ingår och ingått i avel i katteriet kontinuerlingt tills de är 8-9 år. Jag scannar även kastrerade Sphynxar som bor hemma hos mig som inte ingått i avel. Jag rekommenderar alla mina köpare att HCM-scanna sina katter minst en gång under deras liv, men helst enligt Pawpeds rekommendationer.

Normalt hjärta

HCM