SE*Rut'sPlaner


Här visas kommande planer inom katteriet

Kom ihåg att planer är bara planer

2021

Förväntade färger honor och hanar: Svart med eller utan vitt, mönster och maskning. Ev blå med eller utan vitt, mönster och maskning.

Förväntade färger honor: Svart och Svartsköldpadd med eller utan vitt. Ev blå, blåsköldpadd med eller utan vitt samt ev maskning.


Förväntade färger hanar: Svart och röd, med eller utan vitt. Ev blå och creme, med eller utan vitt samt ev maskning.

SE*Rut's©2015-2020